Nižšie uvedené ceny za jednotlivé služby sú orientačné a platia pre stavby rodinných domov. Konečné ceny však závisia od lokality, požadovaného rozsahu služieb, potreby riešenia majetkovoprávnych vzťahov a pod.

Prvú konzultáciu a zabezpečenie územnoplánovacej informácie vám poskytneme bezplatne.

V prípade záujmu o naše služby a o ich presnú cenovú ponuku na inžiniersku činnosť pre rodinný dom alebo pre iný druh stavieb, nás neváhajte prosím kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Územné rozhodnutia a stavebné povolenia  
Územné rozhodnutieÚzemné rozhodnutie vydané v samostatnom územnom konaní
Stavebné povolenieStavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí
Povolenie stavby Stavebné povoleniePovolenie stavby domovej studne Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní
Povolenie stavby studnePovolenie stavby domovej studne (vodná stavba)
Kolaudačné rozhodnutia  
KolaudáciaKolaudačné rozhodnutie na stavbu
Búracie práce  
Odstránenie stavbyRozhodnutie o odstránení stavby
Odňatie pôdy z PPF  
Odňatie pôdyRozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy z PPF

V prípade, ak máte záujem o naše služby, kontaktujte nás cez nasledovný formulár.