Máte záujem? Napíšte nám.

  Stavebné povolenie vybavíme za Vás – bez starostí a stresu!

  Stavebné povolenie je potrebné v prípade, že chcete začať na Vašej stavbe stavebné práce. Sú v ňom určené právoplatné podmienky pre stavbu. Pri procese jeho získania sa posudzuje úplnosť a správnosť údajov, projektová dokumentácia a konkrétne podmienky v rozhodnutí o umiestnení stavby. Je potrebné splniť všetky tieto podmienky.

  Stavebné povolenie je platné 2 roky od nadobudnutia jeho právoplatnosti a Vy tak musíte začať stavať v tomto období.

  Stavebko.sk sa postará o všetky potrebné dokumenty a vybaví stavebné povolenie za Vás!

  Naše služby pre vydanie stavebného povolenia obsahujú komplexné zastupovanie stavebníka/investora v stavebnom konaní:

  • zabezpečenie potrebných vyjadrení, stanovísk a povolení dotknutých orgánov štátnej správy a iných subjektov
  • objasnenie a vysvetlenie projektovej dokumentácie s dotknutými úradmi a subjektmi
  • zistenie a návrh účastníkov stavebného konania
  • podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia
  • účasť na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní
  • zabezpečenie vydania stavebného povolenia
  • potvrdenie právoplatnosti vydaného stavebného povolenia
  • pravidelná komunikácia so stavebným úradom, dotknutými orgánmi a subjektmi vydávajúcimi stanoviská
  • pravidelná komunikácia s Vami počas celého procesu