V rámci inižinierskej činnosti pri poskytovaní našich služieb u každého klienta dodržiavame tieto základné atribúty našej práce.